Trygghet- Glädje- Gemenskap- Delaktighet- Lustfyllt lärande genom leken


Ett föräldrakooperativ där vi tillsammans strävar efter en god hälsa och en
giftfri förskola.

Vi prioriterar små barngrupper med hög personaltäthet av medforskande,
erfarna pedagoger. Vi skapar små sammanhang
tillsammans med barnen för att kunna se alla barn och utforska tillsammans
med dem.

Vi utvecklas och lär oss tillsammans och av varandra. Barnen äger sina dagar
och vi följer deras intressen, tankar, behov och planerar verksamhetens
utifrån det. Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (lpfö98).

Varmt välkomna till föräldrakooperativet där varje dag ska vara den bästa dagen!

 

FÖRSKOLEENKÄTEN 2018 visar att:
  • 100% av föräldrarna till barnen på Barnens glädje känner sig trygga när de lämnar sina barn på Barnens Glädje
  • 100% av föräldrarna till barnen på Barnens glädje skulle rekommendera förskolan till andra föräldrar och barn
  • 100% av föräldrarna till barnen på Barnens glädje tycker att de vuxna i förskolan visar engagemang för barnet

November 2017 gjordes Huddinge kommuns årliga förskoleenkät som ni hittar i sin helhet här Förskoleenkät_2018.

Jämför oss gärna med andra förskolor på Huddinge kommuns hemsida – Jämför förskolor