Förskolan där varje dag ska vara den bästa dagen

Ingen dag är den andra lik på förskolan Barnens Glädje – Vi utvecklas och lär oss tillsammans och av varandra. Barnen äger sina dagar och vi följer deras intressen, tankar, behov och planerar verksamheten utifrån det.

Morgonen

På morgonen strävar vi efter en lugn och mysig start på dagen. Föräldrar följer sina barn in i förskolan, gör en tydlig överlämning till personal och stämmer av hur morgonen varit.

En del barn vill vinka i fönstret. Det är helt ok om man är ledsen när mamma eller pappa går, vilket många barn är under någon period. Oftast är det så mycket lättare att hantera separationen om en vuxen bekräftar “Jag ser att du är ledsen idag”, istället för att försöka avleda eller ignorera.

Målet är att barnen ska kunna känna sig välkomna och sedda på morgonen, och föräldrarna trygga. De barn som vill äter frukost vid 07:45.

Samling

Någon gång under förmiddagen har vi en gemensam samling. I samlingen vill vi ha roligt, lära oss nya saker och känna tillhörighet med våra kompisar och personal. I samlingen tränas samspel, och hur man är en bra kompis. Här kan vi också prata tillsammans om vad som ska hända under dagen. Många barn tycker också om rim, ramsor och sång.

Aktiviteter ute och inne

Därefter inleds olika aktiviteter, inomhus eller utomhus. Dessa kan följa olika teman, som utgår från barnens intressen. I allt vi gör använder vi ett främjande förhållningssätt. Istället för att påpeka vad man inte får göra betonar vi hellre vad man får göra. Istället för att säga “Spring inte i korridoren!” kan vi säga “Här i korridoren får man gå!”.lärande

Utevistelse tycker vi är viktigt och vi gör ofta utflykter till lekplatser och skog i närområdet. Även när vi tar på och av ytterkläder finns lärandet med som en dimension. Här kan det handla om att räkna hur många som har tagit på sig stövlar, uttrycka vad man vill ha hjälp med, ta ansvar för sina kläder eller vänta på sin tur. På vintern åker de äldre barnen regelbundet på skridskoutflykt.

Lunchdags

Vi arbetar på olika sätt med att barnen ska få ett positivt förhållningssätt till mat och måltider. Måltiden är en miljö för att fortsätta utveckla det sociala och kommunikativa lärandet. Det kan handla om att vi aktivt lyssnar till de som sitter vid vårt bord, väntar på vår tur och hjälps åt med att duka fram och duka undan.

Vila

Efter maten vilar alla barnen. Det är viktigt för att kunna hämta nya krafter och för att varva ner. De som behöver sova har en sovvila, medan de större barnen har läsvila, massagevila, filmvila eller ritvila. Oftast sover de mindre barnen utomhus i sin vagn. På det sättet får de mycket frisk luft. Dessutom har det visat sig att detta minskar spridningen av sjukdomar väsentligt. Efter vilan strävar vi efter en lugn och rofylld miljö att vakna upp i.

Lek och lärande

På eftermiddagen fortsätter aktiviteter med lek och lärande. Personalen arbetar med ett urval från flera pedagogiska modeller med fokus på kvalitetssäkring, självständighetsträning och att se till varje barn. Läroplanen Lpfö98 reviderad 2016 finns med genom hela dagens aktiviteter. Barnen på förskolan och deras nyfikenhet styr verksamheten. Ett barns fråga om en myra kan växa till en skogsutflykt för att studera skogens djur.

Dags att gå hem

Vid hämtning återkopplas dagen till föräldrarna, tillsammans skapar vi ett bra avslut på barnets dag hos oss.

Har du frågor om vår verksamhet? Kontakta oss

Instagram