Vi är stolta över att Förskolan Barnens Glädje har en tydlig EQ-profil. Det är inte en särskild pedagogik, utan ett förhållningssätt som ger våra barn en värdefull kompetens i livet.

stoppljus artikel

Glad, arg, rädd, ledsen, sur och lugn. Barn i alla åldrar upplever dagligen dessa känslor – hos sig själva eller hos andra. Alla känslor är tillåtna, men inte allt beteende. Barn behöver stöd och träning i att identifiera och sätta ord på känslor, att förstå och prata om känslor.

På Barnens Glädje är EQ en viktig dimension av vardagen. Det är ett förhållningssätt vi vill ska prägla både barn och vuxna. Det märks på förskolan i samspelet mellan barn och vuxna, samt i problem- och konfliktsituationer.

EQ handlar kort sagt om förmågan att ha kontakt med och kunna hantera sina känslor.

777182_21096652

EQ är en tillgång för hela livet

Begreppet EQ skapades av Daniel Goleman, vetenskapsjournalist och forskare vid Yale, och spreds genom hans bok Känslans intelligens. Grundtankarna har sedan vidareutvecklats av en rad pedagoger och psykologer.

Barn som får den här livsviktiga träningen utvecklar inre trygghet, självkänsla och empati vilket också för dem till bra kompisar.

Barn med självkänsla och empati lär sig att förstå och uttrycka sina känslor, vilket hjälper dem att lättare att skapa och bevara goda relationer. Det är en stor tillgång även i vuxenlivet!

 

EQ-trappanstegen

Ett sätt att beskriva EQ är EQ-trappan. Även mindre barn kan börja träna sin emotionella intelligens. Det första steget är att kunna identifiera sina egna känslor när de uppstår, och ge uttryck för dem. Det kan handla om att man i de vardagliga situationerna på förskolan sätter ord på de känslor som uppkommer.

Det andra steget är att kunna identifiera vad andra människor känner, och på vilket sätt de uttrycker känslor. På förskolan kan detta handla om att stanna upp och lyssna till vad ett annat barn egentligen menar.

Det tredje steget på EQ-trappan innebär att kunna ta ansvar för sitt känsloliv, och se konsekvenserna av sitt eget agerande. Vad händer om jag tar bilen från henne? Hur påverkar mitt agerande andra?

Nästa steg innebär att ta ansvar för sin egen kommunikation samt förstå effekten hos sig själv och andra av positiva och negativa kommunikationsmönster. Det sista steget är att kunna använda olika verktyg för att lösa vardagliga konflikt- och problemsituationer.

 

Vad innebär det?

På förskolan betonar vi att alla känslor är ok. Ingen känsla är farlig eller förbjuden. Däremot är inte allt beteende ok. När vi ser och förstår vår ilska och andra känslor har vi större möjlighet att hantera dem, vilket hjälper oss att fatta klokare beslut. Det handlar alltså inte om att ensidigt bara titta på känslor. Förnuft och känslor samverkar.

EQ:s grundfrågor är: ”Hur tänker du? Hur känner du? Hur gör du?”

 

Läs om oss i Tidningen Förskolan

I mars 2014 gjorde Tidningen förskolan ett reportage om vår förskola och hur vi arbetar med konflikthantering. Artikeln ger en inblick i hur EQ fungerar i praktiken. Läs mer via länken ”Stoppljus hjälper vid konflikter”

Instagram