Förskolan Barnens Glädje

LOGGA IN

Detta är föräldrarnas egna sida. Här kan du som förälder logga in och läsa mer om verksamheten i kooperativet, t.ex. se aktuellt städschema, anteckningar från styrelsemöte, föräldramöte och arbetsgrupper.

Inloggningsuppgifter får du av datoransvarig.

Logga in