Ett föräldrakooperativ innebär att det är vi föräldrar som driver förskolan. Du som förälder får en unik möjlighet till insyn och möjlighet att påverka. Det resulterar i en personlig och trygg förskola där barnen står i centrum.


Hur drivs ett föräldrakooperativ?

Föräldrakooperativet drivs som en ekonomisk förening av de familjer som använder förskolan. Varje år hålls ett årsmöte där en styrelse väljs. Styrelsen har sedan det ekonomiska och juridiska ansvaret. Styrelsens orförande nås via e-post ordforande@barnensgladje.se.

Själva förskoleverksamheten drivs av vår förskolechef tillsammans med anställda pedagoger.


Vad förväntas av mig som förälder?
Arbetsfredag

En gång per termin har varje familj en arbetsfredag. Då är en förälder med i verksamheten under hela dagen. Detta är ett fantastiskt tillfälle att få följa sitt barn en dag i förskolan och lära känna både pedagogerna och de andra barnen.

Arbetsgrupper

Som förälder är man också medlem i någon av arbetsgrupperna som består av föräldrar. Varje arbetsgrupp har ett eget ansvarsområde. Tidsåtgången är ca 1dag/termin.

APT-onsdagar

En gång i månaden har personalen APT på onsdagseftermiddagarna. Istället för att förskolan stänger tidigare de dagarna så arbetar istället föräldrar de timmarna efter ett rullande schema. Tidsåtgången är ca 1 gång, 3 timmar, per termin.

Instagram