Förskolan Barnens Glädje

FÖRÄLDRAROLLEN

Vi tycker föräldrakooperativ är den bästa formen för att driva en förskola. Det gör att vi kan skapa en trygg, kreativ och rolig verksamhet för våra barn!

barnens_gladje_logga

Förskolan Barnens Glädje är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att det är vi föräldrar som driver förskolan, istället för kommunen eller ett vinstdrivande företag.

Kooperativet drivs av en styrelse som består av föräldrar på förskolan. Vi finansieras liksom andra förskolor genom kommunala medel.

Fördelarna med föräldrakooperativ

Genom föräldrarnas delaktighet och bidrag till förskolan får föräldrar en unik insyn i verksamheten och stora möjligheter att påverka.

Som förälder får du en bra förståelse för det pedagogiska arbetet på förskolan. Du lär känna såväl personal, andra föräldrar och dina barns lekkamrater. Det ger en personlig och trygg förskola där det är lätt att känna sig hemma.

Engagerade föräldrar

Den pedagogiska verksamheten under veckan ansvarar vår erfarna personal för. Men samtidigt kan föräldrar vara engagerade i sina barns förskoletid på flera olika sätt.  På det här sättet skapar vi en rolig förskola för våra barn, samtidigt som vi får en unik inblick i deras förskoletid.

Två arbetsveckor per termin

Varje familj har två arbetsveckor per termin. Under fredagen i arbetsveckan är en förälder med på förskolan mellan kl 8-16, och ingår i personalgruppen. Det ger en fantastisk inblick i våra barns vardag på förskolan. Föräldradagen är väldigt uppskattad av både barn, föräldrar och personal. Det ger också en värdefull möjlighet för oss att lära känna föräldrar, pedagoger och barnens lekkamrater.

En onsdag per termin arbetar man som förälder mellan 15-17 på eftermiddagen, tillsammans med en annan förälder. Detta för att frigöra tid då personalen har sin månatliga personalmöte.

Arbetsgrupp efter intresse

Varje förälder ingår också i en arbetsgrupp efter personligt intresse. Man kan delta i styrelsearbete, orda fester i trivselgruppen, se om lokalerna i fastighetsgruppen, förbättra kooperativet genom utvecklingsgruppen och sköta kontakt med nya familjer i familjegruppen.

Vi deltar också i en arbetslördag per termin då vi samlas för storstädning, renovering och tillverkning av allt som behövs genom arbetsgrupperna. Självklart blir det tid både för fika och lunch och socialt umgänge, och barnen får gärna vara med.

Röster från föräldrar på Barnens Glädje

Jag tycker att det är väldigt positivt att lära känna de andra föräldrarna och barnen genom arbetsdagar”

– Det kan ibland kännas lite jobbigt inför en arbetsvecka, men när man väl gör den går det ganska fort och smidigt. Och det känns bra att vara där och lyfta på varenda pryl och lära känna den miljö mina barn vistas i dagligen”.

”- Jag tycker att det skapar en bra gemenskap och stämning av att alla är ansvariga för verksamheten på ett eller annat sätt”.