Personal

Barn behöver vuxna!

Barn utvecklas i realation till sin omgivning. Varje barn ska dagligen kunna känna sig sedd, viktig och få den stimulans och kontakt med vuxna som barnet har behov av.

Det bästa vi har att erbjuda barnen på vår förskola är därför personalen! Vår personal består av erfarna, stabila och trygga pedagoger som arbetat tillsammans en längre tid. Hög personaltäthet och en stabil personalgrupp är mycket viktigt för oss.