Förskolan Barnens Glädje

PERSONAL

Något av det bästa vi har att erbjuda våra barn är personalen! Vår personal består av erfarna, stabila och trygga pedagoger. Personalen tycker det är viktigt med humor, struktur och flexibilitet.

 

jessica

Jessica

Jessica är barnskötare och utbildad i Montessori för små barn. De mer än tio år som hon har arbetat på Barnens Glädje har hon utvecklat ”hjälp-till-självhjälp” som stärker barnen i att de kan själva. Hon tillbringar mycket tid i ateljén med barnen där de får måla och pyssla. Sjunger med barnen gör hon gärna. Jessica har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med barn.

 

Inriktning på EQ – Emotionell intelligens

Vår personal är utbildad i EQ, ett förhållningssätt vi vill ska prägla både barn och vuxna, föräldrar som personal. EQ handlar kort sagt om förmågan att ha kontakt med och kunna hantera sina känslor. Det är en slags intelligens som är sund att utveckla vid sidan om andra slags intelligenser.

Arbetar enligt läroplanen

Förskolan Barnens Glädje arbetar enligt läroplanen Lpfö 98, reviderad 2010. Personalen arbetar med ett urval från flera pedagogiska modeller med fokus på kvalitetssäkring, självständighetsträning och att se till varje barn. Personalen har en god förmåga att föra in lärande processer på ett kreativt och stimulerande sätt. Att barnen får vara delaktiga och påverka verksamheten är en viktig värdering för personalen.